Home

Hofleveranciers EVC/EVP gekozen voor de sector waterschappen
De afgelopen maanden begeleidde ik een project van A&O fonds waterschappen om te komen tot preferred suppliers voor EVC/EVP. Op 13 oktober jl. werden in Utrecht op een feestelijke bijeenkomst de convenanten ondertekend met bureau Sterk, Libereaux en Vigor.

Klik hier voor bericht  A&O-fonds Waterschappen


Verkenning arbeidsmarkt en opleidingen waterzuivering
In het voorjaar van 2015 deed ik een onderzoek in opdracht van het A&O fonds waterschappen.
Er zijn knelpunten rond het werven van nieuwe vakbewame medewerkers als zuiveringsmedewerker. Bepaalde regio’s worden geconfronteerd met scholen die wegens gebrek aan instroom van jongeren stoppen met specifieke opleidingen.
Is het voor de waterschappen noodzakelijk om een nieuwe ‘wervende lijn’ te creëren, zodat zij ook in de toekomst kunnen rekenen op voldoende instroom?

Klik hier voor het rapport.

Najaar 2014 – Strategisch opleidingsplan gemeente Zaanstad
Vanaf mei werk ik a.i. bij de gemeente Zaanstad, waar ik een strategienota Ontwikkelen en opleiden maakte en deels implementeer.
In Zaanstad bruist het van de activiteiten. In de strategienota is veel nadruk voor het versterken van het informele leren.

Loopbaanontwikkeling met 70-20-10
Tussen alle inspirerende sprekers en workshops op de ASTD in Washington dit jaar, trof ik een pareltje over loopbaanontwikkeling, getiteld ‘Help them grow or watch them go’ .

Hoe komt het dat er zóveel en alles 180 * op de arbeidsmarkt verandert, maar dat loopbaanontwikkeling nog zo weinig mee verandert? Beverly Kaye en Julia Winkle schreven er een boek over. Waarom besteden we daar niet meer tijd, creativiteit en zorg aan? Hoe komt dat? In de huidige tijd is het immers pure noodzaak. Ook voor bedrijven trouwens. Ontwikkeling blijkt telkens weer een primaire driver voor engagement, en meer betrokkenheid zorgt bewezen voor betere bedrijfsresultaten.   ASTD 2014   meer —-> 

Rapport voor A&O-fonds Waterschappen                                              Preview ASTD conferentie 2014
Waterschappen als actief leerbedrijf                                                                                       meer >>
meer >> 

7 november 2013
Goedbezochte Workshop ‘Wendbaarheid vergroten met EVC en ePortfolio’ op HR festival #Toekomst van Gemeenten, Waterschappen en Provincies
lees verder >>

Eerste deel van project voor A+O fonds gemeenten succesvol afgerond.
28 juni 2013,  6 Hofleveranciers ondertekenen Convenant EVC voor de gemeentelijke sector.

Klik hier voor het hele artikel.

Corporate Learning Center van Rijkswaterstaat
Bij het Corporate Learning Center van Rijkswaterstaat was ik in 2012 betrokken bij het neerzetten van zogenaamde Verticale leertrajecten en bij het toerusten van (midden)management om de nieuwe veranderslag te kunnen maken.

Organisatieleren met Verticale leertrajecten staat mooi beschreven in het artikel ‘Een lerende uitvoeringsorganisatie’ in Opleiding en Ontwikkeling nr 2, 2013.

 
In een Verticaal leertraject leren medewerkers van hoog tot laag van en met elkaar hoe het werk beter te doen.

Ik doe mee!

Social-Learning

MOOC 'Innoveren van leren: op naar 2020
november 2 | 09:00 - november 29 | 17:00

Leren, Lef en Leiderschap

LerenLefLeiderschap

2 juni 2015. Volle raadszaal in Zaanstad (120 medewerkers) bij de kick-off van leernetwerk van, voor en door medewerkers. Gaaf!

A+O Magazine 43

A_O_Magazine_43

_________________________________________

EVC en EVP als loopbaaninstrument

EVC_en_EVP_als_loopbaaninstrument

November 2013
_________________________________________

NvO2 seminar

NVO2Congres120212-260

Op 12 februari 2012 op NvO2 seminar samen
met Erik Kaemingk workshops over EVC,
e-Portfolio en duurzame inzetbaarheid.

Weblog

NLQFstartlog2