Home

Mijn publicatie: Werken aan nieuw vakmanschap.
De afgelopen drie jaar ondersteunden we vanuit A&O fonds gemeenten Burgerzaken bij hun transformatie. Professionaliseren van medewerkers is daarin ‘key’. Door digitalisering, veranderende wetgeving en een andere verhouding tussen overheid en burgers verandert het werk ingrijpend. Routine verdwijnt, nieuw, meer complex werk ontstaat.
In dit paper van A&O fonds Gemeenten maak ik de balans op.

Lees verder en download de publicatie

EVC bij waterschappen: Resultaten en kansen
EVC is vernieuwd en kan een sleutelrol vervullen bij transities op de arbeidsmarkt. Voor A&O fonds waterschappen interviewde ik de drie hofleveranciers van EVC (sinds 2016) en blikken we terug en vooruit op behaalde successen en kansen voor de toekomst.

Klik hier voor DE PRAKTIJK

Regionale sessies Burgerzaken
Door het hele land organiseerde A&O fonds gemeenten i.s.m. NVVB regionale sessies voor medewerkers Burgerzaken. Hoe verandert mijn werk door digitalisering en veranderende wetgeving? Wat betekent dat voor mijn werk, voor mijn toekomst?
De tiende sessie vond plaats in Stellendam, Goeree Overflakkee en was wederom een groot succes!
Rechts het team waarmee we de sessies uitvoeren..

21 century skills en video feedback
In oktober 2019 organiseerde ik voor het Platform van de opleidingsprofessionals van de waterschappen een excursie naar Skillstown in Eindhoven.
We maakten kennis met de Escaperoom 21 eeuwse vaardigheden (erg leuk om te doen!) en met het instrument Video-feedback: we leerden hoe je content maakt, een script over een situatie die veel voorkomt bij waterschappen. Wat komt er allemaal bij kijken?

Verdiepingssessie ‘Leidinggeven aan verandering’
Na de succesvolle en goedbezochte startbijeenkomsten in 2017, organiseert A+O fonds gemeenten samen met NVVB in 2018 voor leidinggevenden en HR adviseurs van Burgerzaken Verdiepingssessies ‘Leidinggeven aan verandering’ over bewustwording, bewegen en professionalisering.
In de ochtend en in de middag geef ik hier de workshop Professionaliseren.

Veranderingen Burgerzaken
Op verschillende manieren ben ik nu betrokken bij de veranderingen van Burgerzaken als gevolg van digitalisering. Voor de gemeente Den Haag maakte ik een Blauwdruk Opleidingen en mag die nu mee helpen invoeren. Verder werk ik mee in het project van A+O fonds gemeenten ism NVVB om gemeenten in het land te ondersteunen bij deze transformatie.


Platform Opleidingsprofessionals Waterschappen
In opdracht van het A&O fonds waterschappen organiseert Bergshoeff Advies het Platform Opleidingsprofessionals van de sector waterschappen. In mei en oktober 2016 werd een programma ontwikkeld en gefaciliteerd met als doel kennisuitwisseling en professionalisering van het leren binnen de sector. Waterschappen zijn volop in beweging, medewerkers moeten meebewegen, voldoen aan nieuwe functie eisen, zelf sturing geven aan hun eigen loopbaan. Uitwisseling vindt plaats op uiteenlopende thema’s: visie & strategie, tactisch, wat is je rol als leerprofessional, en praktisch: leermanagementsysteem, succesvolle projecten etc. Ook in 2017 wordt dit platform voortgezet.


Opleidingsadvies gemeente Den Haag
In het voorjaar 2016 adviseerde Bergshoeff Advies het KCC (Klant contact centrum) van de gemeente Den Haag over het opleiden van baliemedewerkers nu zij ook vragen over ‘belastingen’ moeten kunnen beantwoorden.
In een vervolgopdracht adviseert zij dit najaar de dienst Publiekszaken (DPZ) van de gemeente Den Haag over een blauwdruk voor opleiden en begeleidt het nieuwe team dat de Opleidingen organiseert.Ontwikkeling beroepsprofielen Financiële sector
Samen met 7 Raden van Advies ontwikkelde ik nieuwe Beroepsprofielen voor de meer ervaren Financieel adviseur. We ontwikkelden 6 nieuwe profielen voor Erkend adviseurs: Hypotheekadviseur, Pensioenadviseur, Adviseur Consumptief krediet, Adviseur Beleggingen, Adviseur Vermogen en Adviseur Schade Particulier. Dit alles via MastR (mijn andere bedrijf samen met Cees Weeda). Lees verder–>VNG project  Strategisch juridisch opleidingsbeleid voor gemeenten
In het kader van het project ‘Een slimme jurist is op de toekomst voorbereid’ ontwikkelde Bergshoeff Advies samen met Judith Barneveld twee producten: Leerlijnen voor juristen en Opleidingsbeleid voor niet-juristen. Deze twee producten zijn gepresenteerd op het slotcongres in juni 2016 en als handreiking voor andere gemeenten neergelegd in een publicatie van VNG (SBG en VJK).


Inspiratiemiddag A+O fonds gemeenten
‘Medewerkers van Div en buitendienst, hoe komen ze in beweging?’

In opdracht van het A+ O fonds gemeenten organiseerde Bergshoeff Advies een mini-conferentie in het kader van duurzame inzetbaarheid voor twee lager opgeleide doelgroepen in gemeenteland: de medewerkers van de buitendienst en van het archief. Hoe krijg je die in beweging nu hun werk sterk aan verandering onderhevig is? Op 9 mei 2016 presenteerden zes gemeenten hun best practices en gingen in workshops met andere gemeenten in discussie.


Hofleveranciers EVC/EVP gekozen voor de sector waterschappen
In de eerste helft van 2015 begeleidde ik een project van A&O fonds waterschappen om te komen tot preferred suppliers voor EVC/EVP. Op 13 oktober jl. werden in Utrecht op een feestelijke bijeenkomst de convenanten ondertekend met bureau Sterk, Libereaux en Vigor.

Klik hier voor bericht  A&O-fonds Waterschappen

Verkenning arbeidsmarkt en opleidingen waterzuivering
In het voorjaar van 2015 deed ik een onderzoek in opdracht van het A&O fonds waterschappen.
Er zijn knelpunten rond het werven van nieuwe vakbewame medewerkers als zuiveringsmedewerker. Bepaalde regio’s worden geconfronteerd met scholen die wegens gebrek aan instroom van jongeren stoppen met specifieke opleidingen.
Is het voor de waterschappen noodzakelijk om een nieuwe ‘wervende lijn’ te creëren, zodat zij ook in de toekomst kunnen rekenen op voldoende instroom?

Klik hier voor het rapport.

Najaar 2014 – Strategisch opleidingsplan gemeente Zaanstad
Vanaf mei werk ik a.i. bij de gemeente Zaanstad, waar ik een strategienota Ontwikkelen en opleiden maakte en deels implementeer.
In Zaanstad bruist het van de activiteiten. In de strategienota is veel nadruk voor het versterken van het informele leren.

Loopbaanontwikkeling met 70-20-10
Tussen alle inspirerende sprekers en workshops op de ASTD in Washington dit jaar, trof ik een pareltje over loopbaanontwikkeling, getiteld ‘Help them grow or watch them go’ .

Hoe komt het dat er zóveel en alles 180 * op de arbeidsmarkt verandert, maar dat loopbaanontwikkeling nog zo weinig mee verandert? Beverly Kaye en Julia Winkle schreven er een boek over. Waarom besteden we daar niet meer tijd, creativiteit en zorg aan? Hoe komt dat? In de huidige tijd is het immers pure noodzaak. Ook voor bedrijven trouwens. Ontwikkeling blijkt telkens weer een primaire driver voor engagement, en meer betrokkenheid zorgt bewezen voor betere bedrijfsresultaten.  ASTD 2014  meer —> 

Rapport voor A&O-fonds Waterschappen                                     Preview ASTD conferentie 2014
Waterschappen als actief leerbedrijf                                                                                       meer >>
meer >> 


7 november 2013

Goedbezochte Workshop ‘Wendbaarheid vergroten met EVC en ePortfolio’ op HR festival #Toekomst van Gemeenten, Waterschappen en Provincies. lees verder >>

Eerste deel van project voor A+O fonds gemeenten succesvol afgerond.
28 juni 2013,  6 Hofleveranciers ondertekenen Convenant EVC voor de gemeentelijke sector.
Klik hier voor het hele artikel.
Corporate Learning Center van Rijkswaterstaat
Bij het Corporate Learning Center van Rijkswaterstaat was ik in 2012 betrokken bij het neerzetten van zogenaamde Verticale leertrajecten en bij het toerusten van (midden)management om de nieuwe veranderslag te kunnen maken.

Organisatieleren met Verticale leertrajecten staat mooi beschreven in het artikel ‘Een lerende uitvoeringsorganisatie’ in Opleiding en Ontwikkeling nr 2, 2013.

 
In een Verticaal leertraject leren medewerkers van hoog tot laag van en met elkaar hoe het werk beter te doen.

Primoforum

Primoforum

Primoforum is een innovatieve tool waarmee je kunt brainstormen, kennis delen, ordenen, prioriteiten stellen en acties uitzetten. Ik heb het met succes gebruikt in het Platform Opleidingsprofessionals van de waterschappen.

Social learning

Social learning

MOOC 'Innoveren van leren: op naar 2020
november 2 | 09:00 - november 29 | 17:00

Leren, Lef en Leiderschap

LerenLefLeiderschap

2 juni 2015. Volle raadszaal in Zaanstad (120 medewerkers) bij de kick-off van leernetwerk van, voor en door medewerkers. Gaaf!

A+O Magazine 43

A_O_Magazine_43

_________________________________________

EVC en EVP als loopbaaninstrument

EVC_en_EVP_als_loopbaaninstrument

November 2013
_________________________________________

NvO2 seminar

NVO2Congres120212-260

Op 12 februari 2012 op NvO2 seminar samen
met Erik Kaemingk workshops over EVC,
e-Portfolio en duurzame inzetbaarheid.

Weblog

NLQFstartlog2