Mijn publicatie: Werken aan nieuw vakmanschap.

De afgelopen drie jaar ondersteunden we vanuit A&O fonds gemeenten Burgerzaken bij hun transformatie. Professionaliseren van medewerkers is daarin ‘key’. Door digitalisering, veranderende wetgeving en een andere verhouding tussen overheid en burgers verandert het werk ingrijpend. Routine verdwijnt, nieuw, meer complex werk ontstaat. 

In dit paper van A&O fonds Gemeenten maak ik de balans op. Werken aan nieuw vakmanschap: hoe doen ze dat in die teams en in die afdelingen? Wat doen succesvolle gemeenten anders en welke lessen kun je daaruit trekken? En wat betekent dat voor leidinggevenden?
De belangrijkste inzichten: 

  • Werk aan bewustwording, betrek je medewerkers actief bij de verandering
  • Bied medewerkers zicht op eigen talent en bevorder een groeimindset
  • Maak samen met iedere medewerker een plan op maat
  • Varieer in leervormen: er zijn vele vormen van werkplekleren naast opleiding en training
  • Creëer tijd en budget voor ontwikkeling, zie leren als investering met rendement
  • Ontwikkel je stijl van leidinggeven, meer coachend en gericht op zelfregie van je medewerker 

Met dank aan al die leidinggevenden en medewerkers die hun medewerking gaven aan deze publicatie.

Download ‘Professionaliseren bij Burgerzaken’ hier: 
https://www.aeno.nl/uploads/AO_fonds_Gemeenten_Burgerzaken_Professionaliseren_web.pdf

Aankondiging website A&O fonds gemeenten
http://ow.ly/QPGa50CzwdG

36 Comments